• Čopova ulica 20, 3000 Celje
  • 03 290 90 05
  • info@lukana.si

Storitve

Izvajamo ortodontsko zdravljenje z različnimi sodobnimi aparati in tehnikami.

Snemni aparati

So aparati, ki so sestavljeni in akrilatnega dela in žičnega dela z dodanimi vijaki. Lahko so aktivni ali pasivni oz. funkcionalni.
Uporabljajo se predvsem v mešanem in mlečnem zobovju.

Aktivni

Z njimi premikamo zobe oz. čeljustnice s pomočjo vijakov, žičnih peres, vzmeti. Zob pritiskajo na eni točki zato prihaja do rotacije nekje v apikalni tretjini korenine zoba, kar pomeni, da lahko zobe le nagibamo v željeni smeri.

Pasivni

Vplivajo na funkcijo orofacialnega kompleksa, jo spreminjajo in s tem omogočajo normalen razvoj sistema (zob in čeljustnic). Z njimi predvsem usmerjamo rast in razvoj zob, čeljustnic in celotnega obraza.

Kombinirani

Vplivajo na funkcijo, vsebujejo pa lahko vijake in peresa s katerimi dodatno premikamo zobe oz. čeljustnice.
Lukana - storitve - snemni aparati
  • Headgear ali vratni elastični teg, je aparat sestavljen iz dveh obročkov, ki se jih namesti na zgornje šestice (fiksni del) in obraznega loka z elastičnim delom, ki se vstavi v obročke (snemljivi del). Funkcija tega aparata je premik zgornjih kočnikov nazaj, ratacija, nagib, premik v smeri kosti in obratno. Obenem lahko z njim tudi širimo zgornji lok. Z njim lahko delujemo tudi ortopedsko v smislu zaviranja rasti zgornje čeljustnice.
  • Delair maska, je aparat s katerim pospešujemo rast zgornje čeljustnice in hkrati zaviramo rast spodnje čeljustnice. Na fiksni del, ki je priterjen na zgornjo čeljust, ga nameščamo z elastičnimi moduli (pacient namešča sam).
  • Ustnični odbijač ali lip bumper je aparat sestavljen iz dveh delov. Pri del so na spodnje šestice nameščeni obročki (fiksni del), drugi del je debelejša žica z akrilatnim delom, ki se vstavi v obročke (snemni del). Z njim dosežemo premik spodnjih šestic nazaj, njihovo vzravnavanje (po predhodnji izgubi mlečne petice), rast spodnje čeljustnice.
Prednost snemnega aparata: je snemljiv (lažje čiščenje in hranjenje), izdelan v laboratoriju, je poceni.
Slabost snemnega aparata:rezultat je odvisen od sodelovanja pacienta (vsaj 16 ur na dan), ima omejen domet (zobje se večinoma samo nagibajo, ne moremo jih premikati v vseh treh dimenzijah).

Nesnemni aparati oz. fiksni aparati

V glavnem pridejo v poštev pri stalnem zobovju (po 12. letu starosti, včasih tudi prej). Poznamo več vrst nesnemnih aparatov glede na vrsto nosilčkov:
  • navadni kovinski nosilčki,
  • estetski nosilčki (bele oz. prozorne barve),
  • samozaklepni nosilčki,
  • lingvalni nosilčki.
Navadni kovinski nosilčki so nosilčki, ki imajo utor za lok in štiri krilca okoli katerih se pritrdi elastična ali žična ligatura, ki pritrdi lok na nosilec. Njihova prednost je, da so poceni, manj občutljivi, lažji za namestitev, bolj natančni in dobri za ravnanje rotiranih zob. Slaba stran je, da je trenje med lokom in nosilčki večje kot pri samozaklepnih pasivnih nosilčkih, zato so premiki počasnejši in včasih nezaželjeni.

Estetski nosilčki so po zgradbi podobni kovinskim (navadnim ali samozaklepnim). So večji, bolj občutljivi, težji za namestitev (več časa), trenje med lokom in nosilčki pa večje. Tudi cena je višja. Zdravljenje je počasnejše in manj natančno kot pri kovinskih nosilčkih.


Lukana - storitve - snemni aparati

Samozaklepni nosilčki

So naprednejši od navadnih predvsem v smislu zmanjšanja trenja, kar pomeni manj nezaželjenih premikov. Lok je pritrjen na nosilček z zaklepom (elastika ali žička nista potrebni), zato lok lažje drsi po nosilčku. So dosti dražji in slabše rotirajo zobe.

Lingvalni nosilčki

Se nameščajo na notranjo stran zoba. So najmanj natančni zaradi nepravilne oblike zadnjih zob. Zdravljenje je počasnejše in manj učinkovito. Več časa se porabi za nameščanje, moteč je za jezik (možne razjede na jeziku), težje je vzdrževati higijeno. Estetsko so sprejemljivejši od klasičnih, ker se jih ne vidi.

V primeru zdravljenja na račun ZZZS so pacienti upravičeni do zdravljenja z navadnimi nosilčki. Vsi ostali nosilčki so na voljo z doplačilom.

Pri zdravljenju s fiksnimi ortodontskimi aparati se uporabljajo še različni drugi aparati s katerimi presežemo omejenost klasičnih fiksnih aparatov.

RME (Rapid maxillary expansion)

Aparat za hitro širjenje zgornje čeljustnice. Aparat je sestavljen iz štirih obročkov (štirice in šestice) in močnega vijaka, ki je privarjen na obročke. Aparat prilepimo v usta in z aktiviranjem širimo zgornjo čeljust.

Quad Hellix

Aparat za širjenje zgornjega loka, ki pa za razliko od zgornjega deluje bolj na zobe, kot pa na čeljust. Sestavljen je iz obročkov, ki jih namestimo na zgornje šestice in pa srednjega dela, ki služi širjenju, rotiranju, in nagibu zgornjih šestic.

TAD

Začasni mini vsadki s katerimi dosežemo sidrenje v kosti namesto na zobeh. Vstavijo se začasno in jih odstranimo, ko dosežemo željeni premik.

V nekaterih primerih pa zdravljenje samo z ortodontskim aparatom ni uspešno, zato se poslužujemo kombiniranega kirurško ortodontskega zdravljenja. V tem primeru gre za zdravljenje, ko samo z aparatom ne moremo odpraviti zobnih in čeljustnih nepravilnosti ampak je potreben še kirurški poseg, da omogoči učinkovito zdravljenje (retinirani zobje, hujše skeletne nepravilnosti).